Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
FENIX Protector s.r.o. Menu

Vše o nákupu

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti FENIX Protector s.r.o., IČ: 02819392, se sídlem Žižkova č.p. 278, 262 03 Nový Knín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224166 (prodávající), jakož i pro nákup zboží od prodávajícího na základě telefonické či e-mailové objednávky kupujícího.

2. Objednávka

Objednávku zboží je možné učinit:

 • prostřednictvím e-shopu
 • telefonicky na tel. č. 318 593 641
 • emailem na objednavky@fenix-protector.com

Každá objednávka je potvrzena emailem. Pokud vám potvrzení do 5 dnů nepřijde, objednávka pravděpodobně nebyla doručena. V tom případě nás prosím kontaktujte.

Fotografie u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnému provedení.

K uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu dochází tak, že kupující požadované zboží vloží do košíku, vyplní v příslušném formuláři požadované údaje týkající se kupujícího, zvolí způsob dodání/dopravy a způsob úhrady a po rekapitulaci kupujícím zadaných údajů a zvolených možností, požadovaného zboží, jeho ceny včetně případných dalších nákladů (př. dopravné, poštovné) a po potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami kupující objednávku závazně potvrdí kliknutím na příslušné webové tlačítko. Kupujícím potvrzená objednávka v internetovém obchodě je závazným návrhem kupní smlouvy. Než kupující objednávku závazně potvrdí, je mu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje resp. je mu umožněno zjišťovat a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením o přijetí objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu je prodávajícím archivována a je přístupná pouze prodávajícímu. Kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu je možné uzavřít v českém jazyce a anglickém jazyce.

3. Cena a poštovné

Cena zboží je uvedena včetně 21 % DPH v Kč.

U výrobků v kategorii „Výstroj OSSR“ je uvedena také ORIENTAČNÍ cena v EUR. Prodejní cena se stanovuje dle aktuálního kurzu ČNB.

K celkové ceně za zboží připočítáváme poštovné. Při velmi malé zásilce je částka za poštovné snížena. Při objednávce nad 5 000 Kč (vč. DPH) poštovné neúčtujeme. Toto se týká objednávek do Čech a na Slovensko. Poštovné u zásilek do ostatních zemí je účtováno dle aktuální nabídky dopravců.

4. Způsob platby

Při zaslání zboží do Čech je možné cenu za zboží uhradit:

 • dobírkou – cena 50 Kč
 • platební kartou online - zdarma
 • okamžitým bankovním převodem - zdarma

Při zaslání zboží na Slovensko je možné cenu za zboží uhradit:

 • dobírkou – cena 50 Kč
 • platební kartou online - zdarma
 • okamžitým bankovním převodem - zdarma

5. Doprava

Doručení zboží do Čech:

 • GLS – cena 130 Kč
 • Zásilkovna – cena 90 Kč

Doručení zboží na Slovensko:

 • Zásilkovna – cena 200 Kč (cca 7,5 EUR, dle aktuálního kurzu)

6. Dodací lhůta

Zboží je odesíláno do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud zboží není skladem a je nutné ho vyrobit, informujeme zákazníka individuálně o termínu doručení. O odeslání zásilky je zákazník informován emailem.

7. Informace a upozornění pro kupujícího – spotřebitele

Kupující – spotřebitel bere na vědomí následující informace a upozornění prodávajícího a souhlasí s nimi:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby resp. prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku (kupující hradí poplatky za internetové připojení dle podmínek sjednaných mezi kupujícím a jeho dodavatelem);
 • prodávající požaduje úhradu kupní ceny včetně všech souvisejících nákladů (př. dopravné, poštovné) před převzetím zboží, a to buď i) dobírkou nebo ii) online bankovním převodem před dodáním zboží;
 • ceny zboží jsou v internetovém obchodu uváděny včetně DPH, náklady na dopravné či poštovné se liší podle zvoleného způsobu dodání/dopravy a způsobu úhrady;
 • kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nebo uzavřené s využitím jiného komunikačního prostředku umožňujícího smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran /např. e-mailem/) odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí) ode dne převzetí poslední dodávky zboží; čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje;
 • pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy podle písm. d) výše musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem); může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností;
 • kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu;
 • v případě odstoupení od kupní smlouvy podle písm. d) výše ponese kupující – spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží, a to rovněž v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; maximální náklady na navrácení zboží jsou prodávajícím odhadovány ve výši přesahující cca o 20 % náklady účtované prodávajícím za dopravu zboží na dodací adresu určenou kupujícím;
 • odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy podle písm. d) výše, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky za zakoupené zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a pro jejich vrácení použije stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, ledaže kupující – spotřebitel výslovně určí jinak; prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;
 • odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy podle písm. d) výše, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel; kupující – spotřebitel bere na vědomí, že je povinen vrátit prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu (bylo-li zabaleno) a ve stavu, v jakém zboží převzal (s přihlédnutím k nakládání se zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti), bude-li zboží poškozeno, opotřebováno, ušpiněno či jinak snížena jeho hodnota, je v tomto případě prodávající oprávněn započíst svůj nárok na náhradu způsobené škody proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení peněžních prostředků z titulu odstoupení od kupní smlouvy;
 • případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou; v takovém případě má kupující – spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo u jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách www.mpo.cz; kupující – spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu ohledně zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu platformu pro řešení sporů on-line přístupnou na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr;
 • kupující – spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

8. Reklamace

Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruku 24 měsíců. Práva kupujícího z vadného plnění a postup při vyřizování reklamací jsou upraveny v Reklamačním řádu společnosti FENIX Protector s.r.o.. Případné reklamace zboží budou vyřizovány v souladu s Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást obchodních podmínek. Kupující potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami potvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy v České republice, spotřebitelské spory je rovněž možné řešit mimosoudně způsobem uvedeným v bodu 8. písm. j) těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana osobních údajů